انتشاراتکتاب لغت نامه صحیفه سجادیه
پدید آورنده : زهرا رجب زاده
*******************

مراد از لغتنامه و هدف از تنظیم آن احساس نیاز به در دست داشتن لغتنامه فارسی صحیفه سجادیه به عنوان یکی از لوازم پژوهش و ترجمه ی این متن، ما را به تهیه و تنظیم آن واداشت.
در اینجا مراد از لغتنامه ، مجموعه لغات متن صحیفه (جز حروف، اسماء اشاره، موصول، استفهام و ضمائر و برخی دیگر از کلمات) در چینشی به سبک جدید ، همراه با ترجمه ای سلیس و روان، بدون در نظر گرفتن وجوه بلاغی و تفصیلات صرفی و نحوی آن است. کاری که تا کنون انجام نشده است.
 

ویژگیهای لغت نامه حاضر

ترجمه سلیس و روان لغات، فراوانی لغات، به روز بودن سبک ترجمه و چینش لغات از ویژگی های لغتنامه حاضر است که در حد اشراف به معانی دقیق لغات، ابزار قابل اعتماد در ترجمه و فهم صحیفه به شمار می رود.کتاب ترنم آفتاب : فرهنگ جامع موضوعی صحیفه سجادیه
پدید آورنده : زهرا رجب زاده
*********************
کتاب رویش سبز : براساس دعاهای صحیفه سجادیه امام زین العابدین (ع)
پدید آورنده : زهرا رجب زاده
*********************
کتاب مرزداران : دعای بیست وهفتم صحیفه سجادیه امام زین العابدین (ع)
پدید آورنده : زهرا رجب زاده
*********************
کتاب گذری درآسیب شناسی جامعه اسلامی (سال 11 ه تا 13 ه)
پدید آورنده : زهرا رجب زاده
*********************
کتاب رمضان قاصد عشق : براساس دعاهای صحیفه سجادیه
پدید آورنده : زهرا رجب زاده
*******************

درکتاب حاضر مطالبی درباب ماه رمضان براساس دعاهای صحیفه سجادیه امام زین العابدین (ع) فراهم آمده است. این بخش ها عبارتند از : ورود به ماه رمضان براساس دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه - وداع با ماه رمضان براساس دعای چهل و نجم صحیفه سجادیه - و عید فطر براساس دعای چهل و ششم صحیفه سجادیه

کتاب حقوق شهروندی :
پدید آورنده : زهرا رجب زاده
*********************

******************************************
کتاب حقوق پدر و مادر و فرزندان در صحیفه سجادیه
پدید آورنده : زهرا رجب زاده
******************************************

انتشارات علم آفرین تا کنون بیش از 150 عنوان کتاب دز زمینه های مختلف یه بازار فرهنگی کشور ارائه کرده است.کتاب: صحیقه سلامتی
پدیدآورنده: زهرا رجب زاده
******************

صحیفه همسایه‌داری

کتاب: صحیفه همسایه‌داری
 تالیف: زهرا رجب زاده
****************درسنامه صحیفه سجادیه
 تهیه و تنطیم محمد رجب زاده
ردیفعنوان محوریسطح توضیحاتتعداد جلسهاهداف
1چرا صحیفه سجادیهیکآشنایی اجمالی با صحیفه سجادیه و امام سجاد علیه‌السلام بیان گزیده‌ای از سخنان پیشوایان و بزرگان در رابطه با صحیفه 1شاید یکی از مهمترین جلسات باشد چرا که مخاطب باید در این فرصت با عمق وجود به اهمیت این کتاب شریف پی ببرد و مهجوریت صحیفه را لمس کند. سفارش بزرگان را برای ارتباط با صحیفه بداند و تاثیرات ارتباط با صحیفه را در زندگی شخصی و جامعه حس کند
دوبررسی و آشنایی کامل سفارشات و تاکیدات موجود پیشوایان و بزرگان در رابطه با صحیفه سجادیه1علاقمندان در این سطح با تمام سخنان و سفارشات موجود بزرگان در رابطه با صحیفه آشنا میشوند. اعم از پیشوایان دینی، علماء، مراجع، و.... اعم از مسلمانان و غیر مسلمان...
سهبررسی کامل چرایی و نیاز مبرم به صحیفه سجادیه1ایجاد مهارت و توانایی جذب مخاطب به صحیفه سجادیه در یک دیدار
2آشنایی و بررسی تاریخ زندگی امام سجاد علیه‌السلام
 
یکآشنایی اجمالی با شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمان امام سجاد علیه‌السلام1مخاطب باید شرایط کلی زمان امام سجاد علیه‌السلام را درک کند تا ارتباط درستی با صحیفه برقرار کند
دوآشنایی کامل با شرایط و مقتضیات زمان امام سجاد علیه السلام1مخاطب در این سطح شرایط زمانی امام حسین و امام باقر علیهم السلام را نیز باید جهت درک بهتر شان بیان صحیفه بداند
سهآسیب شناسی جامعه اسلامی با محوریت زمان امام سجاد علیه‌السلام1آسیب شناسی جامعه اسلامی در سه  بخش قبل، بعد و همزمان با حضرت سجاد علیه‌السلام
3نقش امام سجاد و صحیفه سجادیه در تاریخ شیعه
 
یکآشنایی اجمالی با هدف امام سجاد از بیان ادعیه صحیفه سجادیه1آشنایی اجمالی با نقش امام سجاد در گذراندن امت اسلامی از بحران واقعه کربلا
دوآشنایی با نقش امام سجاد علیه‌السلام و صحیفه سجادیه در شکل‌گیری جامعه اسلامی و تاریخ شیعه1بررسی چرایی ساختار شکلی و مفهومی صحیفه سجادیه و بررسی فراز و نشیبهای صحیفه در بین جامعه اسلامی
سهدشمن شناسی و استراتژی حفط نظام اسلامی1عمق بخشی بصیرت، دشمن شناسی و شناخت شیوه های مدیریت بحران توسط ائمه اطهار علیهم السلام
4آشنایی و شناخت ساختار شکلی صحیفه سجادیه
 
یکآشنایی با ساختار شکلی صحیفه سجادیه1آشنایی با سبک بیان مفاهیم در قالب دعا و شناخت شکلی صحیفه
دوآشنایی با ساختار شکلی صحیفه سجادیه1آموزش کل‌نگری و جزء‌نگری به دعاها و مجموعه صحیفه
سهآشنایی با ساختار شکلی صحیفه سجادیه1بررسی صنایع ادبی و بلاغی در صحیفه سجادیه
5آشنایی و شناخت موضوعات و مفاهیم صحیفه سجادیهیکآشنایی با مفاهیم و موضوعات صحیفه1آشنایی با کلیات مفهومی صحیفه به صورت کلی و جداگانه برای بعضی از دعاها
دوآشنایی با مفاهیم و موضوعات صحیفه1آشنایی با روشهای موضوع بندی مفهومی متون اسلامی با محوریت صحیفه
سهآشنایی با مفاهیم و موضوعات صحیفه1بررسی فرهنگهای موضوعی صحیفه سجادیه و بررسی موضوعات کاربردی همچون سبک زندگی از منظر امام سجاد علیه‌السلام
6آشنایی و بررسی اسناد و روایات صحیفهیکبررسی اسناد و روایات در حد متن موجود در مقدمه صحیفه سجادیه1بررسی اسناد و روایات در حد متن موجود در مقدمه صحیفه سجادیه
دوبررسی شکلی اسناد و روایات1آشنایی با روایتها و نسخ صحیفه سجادیه
سهبررسی تحلیلی اسناد و روایات1بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای روایتهای صحیفه و نسخ موجود و بررسی شبهات مرتبط
7کتابشناسی صحیفه سجادیهیککتابشناسی1آشنایی با ترجمه‌ها، شروح و کتب شاخص مرنبط با صحیفه
دوکتابشناسی1آشنایی اجمالی با کلیات کتابشناسی و وضعیت موجود –آشنایی با تعداد بیشتری از ترجمه‌ها و شرح‌ها و کتب مرتبط با صحیفه آشنایی با تالیفات خارجی ، آشنایی با مقالات تخصصی
سهکتابشناسی1سیر مطالعاتی و روش مطالعه صحیفه سجادیه
8قران، نهج البلاغه و صحیفه سجادیهیک ارتباط، تفاوتها و تشابهات صحیفه سجادیه با قرآن و نهج‌البلاغه1آشنایی اجمالی با ارتباط، تفاوتها و تشابهات صحیفه سجادیه با قرآن و نهج‌البلاغه
دو ارتباط، تفاوتها و تشابهات صحیفه سجادیه با قرآن و نهج‌البلاغه مقایسه ادبی و شکلی صحیفه با قرآن و نهج البلاغه
سه ارتباط، تفاوتها و تشابهات صحیفه سجادیه با قرآن و نهج‌البلاغه مقایسه مفهومی و موضوعی صحیفه با قرآن و نهج البلاغه
9آشنایی با اساتید، مولفین مانوسین و تاثیرگذاران بر صحیفه سجادیهیکآشنایی با تاثیر‌گذاران و... مرتبط با صحیفه سجادیه1آشنایی با شیخ بهایی و علامه مجلسی و پدر ایشان و نقش آنها در ترویج صحیفه سجادیه
دوآشنایی با تاثیر‌گذاران و... مرتبط با صحیفه سجادیه1آشنایی با سید علیخان و تنی چند از اساتید و صاحب نطران مرتبط با صحیفه سجادیه
سهآشنایی با تاثیر‌گذاران و... مرتبط با صحیفه سجادیه1آشنایی با مولفان و صاحب نطران خارجی و تعدادی از  اساتید
10فضای مجازی با محوریت صحیفه سجادیهیکفضای مجازی و صحیفه1آشنایی با سایتها و کانالهای شاخص مرتبط با صحیفه سجادیه
دوفضای مجازی و صحیفه آشنایی با فعالیتهای اهل تسنن در ارتباط با قران و کتب اصل ایشان در فضای مجازی و امکان سنجی و تعمیم آن به صحیفه
سهفضای مجازی و صحیفه فضای مجازی فرصتها و چالشها جهت گسترش و ترویج صحیفه سجادیه
11حفظ صحیفه سجادیه و دعا‌خوانییکحفظ صحیفه سجادیه1ایجاد انگیزه برای حفط صحیفه، آشنایی اجمالی با چگونگی و روشهای حفط صحیفه سجادیه
دوحفظ صحیفه سجادیه2حفظ ترتیبی و موضوعی صحیفه،  آشنایی با شیوه های دعاخوانی
سهحفظ صحیفه سجادیه2آشنایی و ارتباط با حافظان صحیفه سجادیه، روشهای تثبیت، روشهای کاربردی نمودن محفوظات،
12نخبه‌پروری با محوریت صحیفه سجادیهیک---
دواستعداد یابی علاقمندان1برگزاری آزمونهای تخصصی جهت کشف استعدادهای برتر
سهنخبه پروری خدمتگذاران صحیفه سجادیه1تشکیل کارگروههای تخصصی صحیفه سجادیه جهت آموزشهای تخصصی و حرفه‌ای استعدادهای برتر


درس نامه صحیفه سجادیه
تهیه کننده : محمد رجب زاده
abortion pill online purchase abortion pill prescription where can i buy abortion pills
buy cytotec for 24 week abortion abortion pill buy online order abortion pill
link buy real viagra click
viagra sildenafil cialis tadalafil dosage use us viagra viagra sites
women looking to cheat read here i dreamed my wife cheated on me
why husband cheat on their wife click read
how married men cheat cheat husband married and want to cheat
i want my wife to cheat seniorgeekpc.com how to make your wife cheat
my ex girlfriend cheated on me read my girlfriend cheated on me but i still love her
how to cheat on your wife open my wife cheated now what do i do
adult intimate sex stories blog go wife adult stories
online imitrex 100mg sumatriptan 50mg online imitrex 100mg almak
kamagra site cephalexin 250mg
viagra manufacturer coupon blog.plazacutlery.com prescription discount coupons
prescription discount coupon coupons for prescriptions discount coupon for cialis
free printable cialis coupons new prescription coupon
lilly coupons for cialis prescription coupons cialis discount coupon
discount prescription drug card mha.dk internet drug coupons
cialis coupons 2015 read coupon for prescription
aerius schmelztabletten click aerius generika
xarelto wirkstoff thefunnyblog.org xarelto alkohol
levitra 5 mg levitra yorumlar levitra 20 mg fiyat
nootropil nootropil 800 mg nootropil piracetam
viagra coupons from manufacturer amazonschools.com pharmacy direct coupon
abortion pill side effects cheap abortion pill abortion pill information
vermox sirup cijena vermox vermox cijena
abortion pill alternatives lupidellamajella.it misoprostol abortion
cialis coupon codes lilly cialis coupon coupon for prescriptions
abortion pill process how do abortion pill work late term abortion pill
herbal abortion pill abortion pill complications abortion pill questions
abortion pills cost abortion pill clinics in md abortion pill debate
kamagra bolha kamagra kamagra gel forum
clomid testosterone clomid clomid tapasztalatok
cialis coupons 2015 cialis manufacturer coupon lilly coupons for cialis
amoxicillin 500 mg achi-kochi.com amoxicilline
vermox prodej femchoice.org vermox sirup
cialis coupon 2015 cialis discount coupons online cialis coupons
coupon for free cialis pristineschool.com new prescription coupons
free cialis coupon 2016 discount coupon for cialis prescription discount coupon
history of abortion pill getting an abortion pill against abortion pill
how much is the abortion pill aictmkulahospital.org how to have an abortion pill
cialis discount coupons online funtimeleisure.co.uk cialis discount coupons
after abortion pill abortion pill price second trimester abortion
addyi fda blog.plazacutlery.com addyi fda
abortion pill costs abortion pill procedures abortion pill alternatives
vermox pret vermox vermox
lilly cialis coupons edenvalleykent.org coupon cialis
how much is a abortion pill achrom.be how to have an abortion pill
abortion pill definition when is it too late to get an abortion pill pro choice abortion pill
vermox prodej vermox sirup vermox cena
amoxicilline amoxicilline amoxicillin-rnp
successful abortion stories abortion blogs dilation and curettage risks
coupons for prescriptions madmarketingguys.com coupons cialis
coupon prescription cialis sample coupon discount prescription drug card
naltrexone 4mg read vivitrol injection side effects
naltrexone rheumatoid arthritis naltrexone natural alternative naltrexone mechanism
alcohol agonist site low dose naltrexone where to buy
low dose naltrexone lyme disease naltrexone in the treatment of alcohol dependence ldn medicine